Sa Kaharian ng Araw

SINOPSIS
Ang dulang “Sa Kaharian ng Araw” ay tungkol sa paglalakbay ng isang kabataan (Ponce) na may matayog na pangarap sa buhay kaya’t handang gawin ang lahat upang makamit ito. Kasama niya sa paglalakbay ang matalik ngunit nakababatang kaibigan (Paolo) na labis-labis ang pagpapahalaga sa kaibigan at sa mithiin nito. Para marating ang Kaharian ng Araw na may pangakong tagumpay sa buhay, kinakailangan nilang dumaan sa iba pang kahariang may kanya-kanyang pagsubok. Tutugunan ng magkaibigan ang lahat ng hamon dahil natitiyak nilang magtatagumpay sila at mararating ang Kaharian ng Araw.

KALIGIRAN NG DULA
Ang dula ay isinulat ng mag-amang Onofre at Joel Pagsanghan. Taunan itong itinatanghal sa iba’t ibang Ateneo sa Pilipinas at sa kauna-unahang pagkakataon, isasabuhay dito sa Davao. Mahusay ang pagkakabuo sa mga diyalogo sapagkat nag-aanyaya itong suriin ng mga manoond ang sariling mga pasya at pagtimbang-timbangin ang mahahalagang bagay sa buhay. Itinatampok sa dulang ito ang pagpapahalagang Heswita na nagtuturo sa ating higit na pahalagahan ang karanasan at paglalakbay kaysa ibubunga nito. Espesyal ang areglong ginawa ni G. Alshamir Bryan B. Aripuddin (Alumni, Ateneo e Zamboanga) sa musika ng dula pagkat sinadya ito para sa Ateneo de Davao. Tampok sa pagtatanghal ang Teatro Ateneo, Ateneo Chorale Ensemble at Ateneo Dance League.